VÌ SAO NHÂN SỰ RA ĐI

21/11/2021

Nhân sự luôn là chủ đề nóng của các doanh nghiệp. Tuyển dụng nhân sự tốt đã là một qui trình phức tạp, nhưng đào tạo và giữ chân được nhân sự lại là một khía cạnh hoàn toàn khác. Nghề vệ sinh công nghiệp cũng vậy, đòi hỏi các công ty vệ sinh phải có chiến lược cụ thể, rõ ràng để có thể duy trì và phát triển nhân sự, công nhân vệ sinh 
Gần 100 công ty vệ sinh uy tín hoạt động trên toàn quốc của hiệp hội vệ sinh chuyên nghiệp Việt Nam đã hội tụ, chủ yếu cung cấp các dịch vụ như

 

 

Hàng loạt câu “hỏi xoáy – đáp xoay” sẽ được trả lời trong buổi chia sẻ với
  Chủ đề "VÌ SAO NHÂN SỰ RA ĐI?"Q

 Chủ đề đặc biệt này được chia sẻ lúc 20:00 ngày 19.11.2021 bởi Ms Trinh. TGĐ công ty vệ sinh B-DIDA
 Thành viên Hiệp hội VSCN Việt Nam