Ban điều hành

HappyClean được điều hành bởi những con người quyết tâm với Nghề Vệ Sinh, kiên định với Triết Lý Kinh Doanh và trung thành với Văn Hóa Doanh Nghiệp 

大石 喜央
Chủ Tịch

ĐINH CHÍ THÀNH
Tổng Giám Đốc

Ủy viên Hội Đồng Thành Viên, kiêm Tổng Giám Đốc. Trình Độ : ( Tiến sĩ Quản trị kinh doanh – Hoa Kỳ )

大石 誠
Phó Tổng Giám Đốc

ĐỖ MINH THU
Phó Tổng Giám Đốc

LÊ KIM THƯ
Giám đốc vận hành

TÔ HOÀNG QUỲNH
Giám đốc vận hành