TRI ÂN CÁN BỘ GIÁM SÁT

13/06/2022

Thay mặt cho ban lãnh đạo của HappyClean, tôi xin chân thành cảm phục sử nỗ lực vượt bậc trong cách hội nhập, thái độ làm việc, hiệu quả công việc và đặc biệt là đạo đức của ông Đào Hùng Cường, cán bộ giám sát của . 

Với hiệu quả công việc làm việc của mình, ông Cường đã điều hành dự án chuỗi Mobiphone, TiKi và các công việc khác rất tốt, cung cấp đúng tiêu chuẩn vệ sinh của công ty vệ sinh HappyClean,  tạo hiệu quả cho khách hàng, tạo môi trường làm việc sạch đẹp, an toàn cho khách hàng.

Hiệu quả công việc và đạo đức làm việc của ông Cường đã lan tỏa giá trị của dịch vụ vệ sinh uy tín HappyClean đến những người lao động, công nhân vệ sinh  đến khách hàng.  Sự đóng góp của của a Cường và toàn bộ nhân viên thuộc các dự án do anh Cường điều hành trong thời gian qua đều đáng được đánh giá cao và là gương sáng để các các dự án khác, và các nhân sự khách học hỏi. 

 

Ông Đào Hùng Cường đã có kinh nghiệm 30 năm trong lĩnh vực ngân hàng tại ngân hàng ACB, Ông gia nhập vào ngôi nhà chung HappyClean từ năm 2018, Ông giữ vai trò quản lý các dự án vệ sinh daily, cung cấp nhân viên vệ sinh cho các khách hàng với  mô hình chuỗi. Chúng tôi tự hào về thành quả tốt đẹp từ những dự án có sự hỗ trợ từ phía anh Cường. Công ty cũng rất tin tưởng rằng chúng ta sẽ còn tiến xa hơn nữa trên chặng đường sắp tới.

Cảm ơn cán bộ giám sát Đào Hùng Cường và toàn bộ nhân viên dự án  một lần nữa vì tất cả những gì đã đóng góp!