TỔNG VỆ SINH NHÀ Ở LÂU NĂM

07/09/2021

Cuộc sống công nghiệp bồn bề lo toan, hàng núi công việc ngày càng cao với quỹ thời gian giới hạn nhưng yêu cầu về môi trường sống – nơi gia đình bạn cùng nhau thư giãn, “đốt lửa” cho tình cảm, văn hóa gia đình, môi trường ấy đòi hỏi phải luôn ấm áp và sạch sẽ, đặc biệt vào các ngày lễ tết.