HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÔNG TY VỆ SINH

10/10/2021

Chương trình đào tạo trực tuyến của chia sẽ với chủ đề:
“ HỆ THỐNG VẬN HÀNH QUẢN LÝ CÔNG TY NGÀNH VSCN”
Những luận điểm
Cách xây dựng
Các biểu mẫu
Xương sống của doanh nghiệp
Nâng tầm doanh nghiệp ...

 Công ty vệ sinh bạn có đang vận hành Công ty mình theo:
 Kinh nghiệm của người khác truyền đạt.
 Xây dựng theo kiểu cảm tính.
 Chắp vá biểu mẫu.
 Vận hành theo kiểu kinh nghiệm người trước bày người sau ....

Đã được trả lời và định hướng vào 20h ngày 19/08/2021 ,Dưới sự dẫn dắt chia sẽ của PHÓ CHỦ TỊCH MIỀN NAM cô gái xinh đẹp và tài năng Ms: Loan Công ty Hồ Lê Gia sẽ mang lại những giá trị; bổ sung thêm những thiếu sót trong cách xây dựng; Hệ thống vận hành phát triển doanh nghiệp trong thời gian tới.


Trân trọng.

BCH HHVSCN VIỆT NAM