ĐÀO TẠO VĂN HÓA DOANH NGHIỆP NỘI BỘ

04/10/2021

Văn hóa doanh nghiệp là một trong những điểm khác biệt của HappyClean trên thị trường, Tạo nên thế mạnh cạnh tranh rõ ràng của HappyClean, công tác đào tạo luôn được lồng ghép văn hóa doanh nghiệp để thấm nhuần và ứng dụng trong mọi trường hợp.

Tại HappyClean duy trì văn hóa học tập, giao tiếp và ứng xử luôn được nhấn mạnh và GIÁ TRỊ CÔT LÕI của HappyClean được đào tạo định kỳ theo quý để 6 chữ ĐẠO ĐỨC – CHỈNH CHU – TRÍ TUỆ luôn ứng dụng làm kim chỉ nam cho mọi quyết định, hành động của toàn bộ nhân sự

Với mỗi kịch bản trong quá trình vận hành dự án vệ sinh chung cư, vệ sinh tòa nhà, vệ sinh trung tâm thương mại, vệ sinh nhà máy, vệ sinh bệnh viện luôn được bóc tác phân tích trong các buổi đào tạo và tư duy xử lý vấn đề luôn được xây dựng dựa trên Giá Trị Cốt Lõi này để hướng đến mục tiêu xây dựng cảm xúc hạnh phúc của khách hàng và nhân sự khi đồng hành cùng HappyClean. 

 

Khả năng quản trị và văn hóa doanh nghiệp là một trong những thế mạnh đã giúp HappyClean vượt qua dịch Covid để có thể cung cấp dịch vụ vệ sinh tốt nhất trong giai đoạn đại dịch Covid. Các phương án làm việc chủ động, phương án vệ sinh Covid đã được chủ động đưa ra và linh hoạt áp dụng theo đúng văn hóa HappyClean

Toàn bộ lãnh đạo và cấp quản lý của HappyClean quyết tâm xây dựng công ty vệ sinh uy tín dựa trên khả năng quản trị điều hành và văn hóa doanh nghiệp