ĐÀO TẠO QUI TRÌNH ỨNG PHÓ COVID19

04/10/2021

Với giá trị cốt lõi CHỈNH CHU của mình, HappyClean luôn xây dựng những phương án, kịch bản để quản lý rủi ro một cách tốt nhất có thể để đồng hành cùng dự án và để chủ động đưa ra các phương án phối hợp với Ban Quản Lý tòa nhà, với khách hàng để khách hàng sẽ nhẹ gánh hơn về công tác bảo trì vệ sinh trong thời điểm Covid19 và tập trung vào những chuyên môn quan trọng khác.

Qui trình ứng phó với Covid19 được HappyClean xây dựng dựa trên những kịch bản về

  • Nhân Sự : các giải pháp về nhân sự và rủi ro nhân sự
  • Thay đổi qui trình, qui chuẩn làm sach + khử khuẩn
  • Qui trình xử lý rác , chống lây nhiễm chéo
  • Qui trình ứng phó và phối hợp với BQL tòa nhà khi có F0
  • Khử khuẩn Covid