ĐÀO TẠO KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

04/10/2021

Với giai đoạn “bình thường mới” bởi ảnh hưởng của Covid, Qui chuẩn về làm sạch của HappyClean đã chủ động thay đổi và chú trọng mạnh vào công tác khử khuẩn và đặc biệt là chống nhiễm khuẩn chéo để đảm bảo dịch vụ vệ sinh của HappyClean cung cấp tại các tòa nhà, trung tâm thương mại, nhà máy cũng được áp dụng các qui chuẩn làm sạch + khử khuẩn theo môi trường bệnh viện 

Đào tạo qui trình vệ sinh đảo không chỉ sạch mà còn SẠCH KHUẨN sẽ là một trong những hoạt động được đào tạo thường xuyên và áp dụng một cách kỷ luật trong giai đoạn "bình thường mới"

Sự linh hoạt luôn làm một trong những thế mạnh của HappyClean để duy trì và phát triển niềm tin của khách hàng khi trở thành đối tác của HappyClean