ĐẠO TẠO KỸ NĂNG LÀM SẠCH

04/10/2021

Buổi đào tạo kĩ năng làm sạch cho nhân viên HappyClean

Tất cả các dự án luôn được đào tạo định kỳ về kỹ thuật làm sạch thực tế theo từng dự án và ứng dụng các bài đào tạo đã được số hóa để đảm bảo các nhân sự vệ sinh có đủ kiến thức nền tảng cơ bản, những qui trình vệ sinh và nâng cao theo từng vị trí áp dụng.

Với nét văn hóa HappyClean và qui trình tuyển dụng hệ thống công nhân vệ sinh, tổ trưởng, giám sát và quản lý chặt chẽ, riêng biệt,  HappyClean luôn tự hào về phong cách làm việc theo một chuẩn mực riêng.

Nội dung buổi đào tạo kỹ năng làm sạch

Với đặc thù của nghề vệ sinh hiện tại, các công nhân thường lớn tuổi, trình độ học vấn chưa cao, khả năng tiếp thu chậm vì thế phương pháp đào tạo của HappyClean luôn phải đi sâu, đi sát và thị phạm cẩn trọng để đảm bảo các kỹ thuật làm sạch luôn được đảm bảo, tiêu biểu như kỹ thuật :

- vệ sinh chung cư : sàn nhà, thang máy

- vệ sinh nhà máy : phương án vệ sinh được thiết lập riêng phù hợp với mô hình sản xuất của mỗi nhà máy

- xử lý rác sinh hoạt

- hóa chất vệ sinh chuyên dụng

- kỹ thuật lau kính

- sử dụng máy vệ sinh 

Công nghệ làm sạch, công cụ vệ sinh, máy móc vệ sinh chuyên nghiệp luôn được các nhãn hàng ưu tiên chuyển giao và đào tạo cho HappyClean để áp dụng. Chính vì thế HappyClean luôn tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ vệ sinh mới để vệ sinh nhà máy, vệ sinh chung cư, vệ sinh tòa nhà văn phòng, vệ sinh bệnh viện,vệ sinh trường học …