PHUN KHỬ KHUẨN MIỄN PHÍ 100%

08/10/2021

Chương trình tiếp lửa cho HCM trở lại làm việc an toàn trong giai đoạn Bình Thường Mới 
Các tòa nhà văn phòng làm việc đang phải đối diện với tâm lý lo lắng của các công ty, nhân sự khi trở lại lại việc trong khi ngân sách quản lý vận hành

đã bị thiếu hụt nghiêm trọng trong quá trình phòng dịch 04 tháng vừa qua. 

HappyClean thực hiện chương tình CHUNG TAY PHÒNG DỊCH COVID - LÀM VIỆC AN TOÀN và thực hiện chuỗi chiến dịch

phun khử khuẩn miễn phí cho các tòa nhà văn phòng tại khu vực thành phố HCM

HappyClean không có bất kỳ yêu cầu các Ban Quản Lý tòa  nhà phải ưu ái điều gì và cam kết đây là chương trình  phu khử khuẩn miễn phí 100%,

với qui trình phun khử khuẩn an toàn, chuyên nghiệp, đội ngũ kỹ thuật phun khử khuẩn test covid định kỳ 1 lần/7 ngày và tiêm đủ 02 mũi Vaccine ,

đảm bảo thẻ xanh an toàn. Đặc biệt HappyClean sử dụng dung dịch khử khuẩn để phun là dung dịch khử khuẩn an toàn với con người , an toàn với môi trường