HIỆP HỘI VỆ SINH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN 2

04/10/2021

 Ngày 20/6/2018 Các công ty vệ sinh trên toàn quốc đã hội tụ tại thành phố Đà Nẵng để cùng tham dự đại hội toàn quốc lần 2 của Ban Vận Động thành lập Hiệp Hội Vệ SInh Công Nghiệp Việt Nam

Các công ty vệ sinh là các công ty hoạt động chủ yếu cung cấp các dịch vụ như