Phỏng vấn phó giám đốc công ty vệ sinh có vốn đầu tư Nhật Bản │ Vệ sinh chuẩn Nhật tại Việt Nam

25/08/2023

Trong báo cáo này, Công ty TNHH ONE-VALUE, công ty tư vấn quản lý chuyên tại Việt Nam, điều hành Vietbiz, sẽ giới thiệu một trường hợp điển hình về một công ty vệ sinh có vốn đầu tư Nhật Bản hoạt động với nhân sự địa phương ở các vị trí chủ chốt. Cụ thể, chúng tôi sẽ giới thiệu các trường hợp của công ty, tìm hiểu sâu hơn và giải thích giá trị của việc bản địa hóa.

https://vietbiz.jp/interview-happycleanjapan/