Triết Lý Kinh Doanh

HAPPYCLEAN luôn kiên định với triết lý kinh doanh- kim chỉ nam cho tất cả các hoạt động kinh doanh.
Luôn xây dựng doanh nghiệp bền vững dựa trên giá trị cốt lỗi nhân sự và sự hài lòng của dịch vụ. “Hạnh phúc phục vụ để khách hàng hạnh phúc sử dụng dịch vụ ”. HappyClean cung cấp sản phẩm dịch vụ vệ sinh với sự hài lòng chạm đến “hạnh phúc” của khách hàng song hành cùng tinh thần làm việc với niềm “hạnh phúc” hân hoan của toàn thể cán bộ, công nhân viên.

Sự lựa chọn nào cũng có nghịch lý, và HappyClean chấp nhận tất cả nghịch lý của sự lựa chọn đó để luôn trung thành với định hướng và phát triển bền vững dựa trên triết lý kinh doanh của mình

Slide1

Bài viết liên quan

Triết Lý Kinh Doanh
Tôn Chỉ Hoạt Động