Buổi họp trù bị cho việc lập Hiệp Hội VSCN VN

20" alt="">

Buổi họp bài bản đầu tiên, đặt những ý tưởng nền móng cho việc thành lập Hiệp Hội Vệ Sinh Công Nghiệp Việt Nam

Thành Phố Hồ Chí Minh đã tiến hành buổi họp đầu tiên, qui tụ các doanh nghiệp lĩnh vực vệ sinh chuyên nghiệp để cùng nhau thảo luận, lấy ý kiến đề xuất và dần hoàn thiện ý tưởng

Buổi họp đầu tiên này cực kỳ quan trọng, và là tiền đề cho mọi qui định, điều lệ và pháp chế của Hiệp Hội Vệ Sinh Công Nghiệp Việt Nam, sẵn sàng mọi thứ cho buổi họp trù bị toàn quốc vào 2016

19990429_1040355429432132_2966937444243000887_n20046539_1040356102765398_208858763348303334_n20106500_1040355722765436_2823201300888621070_n20106521_1040355862765422_4664552088309640012_n20228958_1040355339432141_4012334731589381544_n

Bài viết liên quan

Đồng hành chống dịch – Tặng nước khử khuẩn Anolyte
PHUN KHỬ KHUẨN
ĐÀO TẠO CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHO TỔ TRƯỞNG
CHẠY DỌC TOÀ NHÀ CÚP DOANH CHỦ – BMC – 2019
HAPPYCLEAN ĐẠT DANH HIỆU TOP 10 THƯƠNG HIỆU VN – 2019