Bà Chu Lê Thanh Hà

ba-ha-min" alt="">

Bà Chu Lê Thanh Hà – Ủy viên Hội Đồng Thành Viên
Trình độ : Thạc sỹ Tài Chính – UK
Trên 08 năm kinh nghiệm làm quản lý cho các tập đoàn của Singapore, Toyata, Resco… từ 2015 toàn bộ chiến lược tài chính do bà Chu Lê Thanh Hà phụ trách

Rất nhiều công nhân của các công ty vệ sinh đã tách ra mở doanh nghiệp riêng của mình, và đóng góp rất nhiều cho nghành nghề vệ sinh công nghiệp tại Việt Nam, tuy nhiên kinh nghiệm và kiến thức về tài chính đang là điểm yếu hiện tài của các doanh nghiệp này.

Tại HappyClean luôn minh bạch và chuẩn hóa về chiến lược tài chính để có thể phát triển bền vững trong thị trường vốn sẵn đầy biến động hiện nay.

 

Bài viết liên quan

Ông Đinh Chí Thành
Bà Chu Lê Thanh Hà
Cô Phạm Thị Khoa