thot-min" alt=""/>

LÀM SẠCH THỚT VỚI CHANH

thanhjerry
84 views

Thông thường, mặt thớt dù được rửa sạch nhưng vẫn tồn dư một lượng nhỏ vi khuẩn và chúng sinh trưởng rất nhanh. Trong điều kiện bình thường, cứ sau 20 phút, vi khuẩn sẽ tự nhân đôi số lượng. (more…)

Chi Tiết