Ông Trần Thế Lực

luc" alt="">

Ông Trần Thế Lực – Kiêm chủ tịch Hội Đồng Thành Viên
Trình Độ : Thạc Sỹ Quản Trị Kinh Doanh – Hoa Kỳ
Trên 8 năm kinh nghiệm lĩnh vực quản lý và tài chính ngân hàng

Lĩnh vực vệ sinh là lĩnh vực khá mới mẻ, tiềm năng phát triển mạnh mẽ nhưng mang tính đặc thù rất riêng biệt. Chính vì thế đòi hỏi mọi định hướng và chiến lược luôn phải chuẩn hóa ở mức cao nhất để tránh sai sót và rủi ro.

Chúng tôi xác định chiến lược đi rất riêng biệt dành cho thương hiệu HAPPYCLEAN, và chắc chắn cả khách hàng và nhân viên đều sẽ HAPPY thông qua dịch vụ CLEAN của HAPPPYCLEAN

Bài viết liên quan

Ông Đinh Chí Thành
Bà Chu Lê Thanh Hà
Ông Trần Thế Lực
Cô Phạm Thị Khoa