Category Archives: Tôn Chỉ – Triết Lý

Triết Lý Kinh Doanh

HAPPYCLEAN luôn kiên định với triết lý kinh doanh- kim chỉ nam cho tất cả các hoạt động kinh doanh. Luôn xây dựng doanh nghiệp bền vững dựa trên giá trị cốt lỗi nhân sự và sự hài lòng của dịch vụ. “Hạnh phúc phục vụ để khách hàng hạnh phúc sử dụng dịch vụ ”. […]

Tôn Chỉ Hoạt Động

Tuân thủ một cách có kỷ luật 08 tôn chỉ điều hành: 1. HappyClean đặt hết tâm huyết vào sự hài lòng chạm đến “hạnh phúc” của khách hàng. 2. HappyClean trân trọng giá trị cổ đông, đồng nghiệp, minh chứng với những quyền lợi tương xứng 3. HappyClean tuyển dụng, đào tạo, trân trọng […]